BETTY XUAN MUI
BETTY XUAN MUI
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
CHAN KAM KIT
CHAN KAM KIT
PSYCHOLOGY
CHOI CHI LONG
CHOI CHI LONG
INTERNATIONAL INTEGRATED RESORT MANAGEMENT
DENG YINGXIN
DENG YINGXIN
BUSINESS ECONOMICS
FU HAOMING
FU HAOMING
HISTORY
GAO XUAN
GAO XUAN
ACCOUNTING
GUO XIANGLONG
GUO XIANGLONG
ACCOUNTING
HAO CHAN WAI
HAO CHAN WAI
FINANCE
HE WEIHONG
HE WEIHONG
ACCOUNTING
HU KAIYANG
HU KAIYANG
FINANCIAL CONTROLLERSHIP
KO CHUN CHIEH
KO CHUN CHIEH
CHINESE LANGUAGE AND LITERATURE
KU KUONG WENG
KU KUONG WENG
FINANCE
LAM UT TONG
LAM UT TONG
ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING
LEI KEI
LEI KEI
COMMUNICATION
MAO YUQING
MAO YUQING
FINANCIAL CONTROLLERSHIP
REINALDO MONTEIRO
REINALDO MONTEIRO
MARKETING
TAM HO UT
TAM HO UT
GOVERNMENT AND PUBLIC ADMINISTRATION
TAM HOI KEI
TAM HOI KEI
INTERNATIONAL INTEGRATED RESORT MANAGEMENT
TANG QIN
TANG QIN
GLOBAL BUSINESS MANAGEMENT
TIAN YUAN
TIAN YUAN
MATHEMATICS
YANG ZIYI
YANG ZIYI
ACCOUNTING
ZHOU ZIXUN
ZHOU ZIXUN
FINANCE