BETTY XUAN MUI
BETTY XUAN MUI
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
CHAN CHI YIU
CHAN CHI YIU
SOCIOLOGY
CHAN PAK TOU
CHAN PAK TOU
LAW
CHEN SZU HAN
CHEN SZU HAN
PSYCHOLOGY
CHEN ZIYAN
CHEN ZIYAN
ENGLISH
DENG YINGXIN
DENG YINGXIN
BUSINESS ECONOMICS
FRANCISCO XUE XUE
FRANCISCO XUE XUE
ELECTROMECHANICAL ENGINEERING
HAO CHAN WAI
HAO CHAN WAI
FINANCE
KO CHUN CHIEH
KO CHUN CHIEH
CHINESE LANGUAGE AND LITERATURE
KU KUONG WENG
KU KUONG WENG
FINANCE
LAM UT TONG
LAM UT TONG
ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING
LEONG KA CHON
LEONG KA CHON
ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING
LEONG KIT MEI
LEONG KIT MEI
COMMUNICATION
LI YUANTONG
LI YUANTONG
ACCOUNTING
LIANG YUHUA
LIANG YUHUA
BUSINESS ECONOMICS
LIN XIAYUAN
LIN XIAYUAN
ENGLISH STUDIES
MAO YUQING
MAO YUQING
FINANCIAL CONTROLLERSHIP
MO YONGJIAN
MO YONGJIAN
CHINESE
REINALDO MONTEIRO
REINALDO MONTEIRO
MARKETING
TAM HO UT
TAM HO UT
GOVERNMENT AND PUBLIC ADMINISTRATION
TIAN YUAN
TIAN YUAN
MATHEMATICS
YANG FAN
YANG FAN
CHINESE
ZHOU ZIXUN
ZHOU ZIXUN
FINANCE