Resident Tutors and Resident Assistants 2019/2020

PositionEnglish Name
RTCHAN ZI XUAN
RACHEANG WAI IN
RACHEN SZU HAN
RACHEN WANLU
RACHIN KENG  FAI
RACHOI CHENG MEI
RACHOI WENG KAN
RAFRANCISCO XUE XUE
RAHOI TENG I
RAHOU JIEYU
RAKONG SHIEVALYN GUO
RALAI MING YI
RALEONG CHI MAN
RALEONG KA CHON
RALEONG KIT MEI
RALIANG YUHUA
RALOU IAO CHAI
RAMIO MEI KEI
RAMO YONGJIAN
RATAN XILONG
RAWANG ZIQI
RAYU YONGLIN
RAZHAI JINGWEN
RAZHANG HAORAN

Remark:
RT = Resident Tutor; RA = Resident Assistant