Resident Tutors and Resident Assistants 2020/2021

PositionEnglish Name
RTCHAN ZI XUAN
RTLEONG CHI MAN
RTYIN SILIANG
RABETTY XUAN MUI
RACHAN CHI YIU
RACHAN PAK TOU
RACHEN SZU HAN
RACHEN ZIYAN
RADENG YINGXIN
RAFRANCISCO XUE XUE
RAKO CHUN CHIEH
RAKU KUONG WENG
RALAM UT TONG
RALEONG KA CHON
RALEONG KIT MEI
RALI YUANTONG
RALIANG YUHUA
RALIN XIAYUAN
RAMAO YUQING
RAREINALDO MONTEIRO
RATAM HO UT
RATIAN YUAN
RAXIN GUOQIANG
RAYANG FAN
RAZHOU ZIXUN

Remark:
RT = Resident Tutor; RA = Resident Assistant